Hans Paul Alexander   [Chanan Alexander]


 

Hans Paul Alexanders historie (1931 - 1948)

Jødisk familiebaggrund i Osnabrück, Tyskland. Den nazistiske fordrivelse af jøderne fra Tyskland tilspidsedes efter Krystalnatten i november 1938. Hans Alexander ønskede at uddanne sig som landbruger og pioner med henblik på udvandring til Palæstina.

Før ankomsten til Danmark i november 1939:  Hechalutz - organisationen, der uddannede unge zionister til landmænd. Hans Alexander kom på træning på "Gut Winkel" i Brandenburg.  se også her.

Som "ligabarn" var Hans Alexander omfattet af en aftale mellem den danske stat og Storbritannien om at han måtte opholde sig i Danmark indtil han var 18 år hvorefter han skulle sendes til Palæstina.
De britiske myndigheder skulle til gengæld sikre hans ret til at indvandre til Palæstina.
Den såkaldte "Hvidbog" fra 1939 indførte en kvoteordning, der begrænsede jødernes ret til at komme til Palæstina ganske betydeligt. Det er et spørgsmål om Hvidbogen ændrede grundlaget for aftalerne om ligabørnene.

Formidlingen af opholdstilladelsen i Danmark  skete i et samspil mellem Statspolitiet og forskellige
private organisationer og personer:
    Benjamin Slor - gymnastikinstruktør fra Petach Tikvah nær Tel Aviv
    Julius Margolinsky  boghandler i København - "Komiteen for de jødiske Landvæsenselever"
    Niels Siggaard - "Landøkonomisk Rejsebureau" ved Det kgl. Danske Landhusholdningsselskab

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed:
Thora Daugaard var leder af  den danske afdeling af Kvindernes Internationale Liga
for Fred og Frihed. Hun udsendte brev 10.april 1940  (oplysning fra Jankele Regev, Israel) 


Hans Alexander boede  5. november 1939 - 2.december 1940  på Killerupgaard
Rets- og Politikreds Odense Hrd. 

 


Hans Alexander efter årsskiftet 1940-41

Han sendtes ud af Danmark med en transport via Sverige, Finland, Rusland, Rumænien, Bulgarien,
Tyrkiet og Syrien til Palæstina.

Han bliver modtaget af familiemedlemmer i Palæstina.
Han får en uddannelse som bilmekaniker. Han skriver brev til Familien Møller på Killerupgaard hvori han undskylder, at han ikke arbejder som landmand. Han føler, at han skylder Møller at blive lige som dem.

Hans antager det hebraiske navn Chanan.

Britisk soldat 1942 - 1946   
Det britiske palæstinamandat oprettede en jødisk hærafdeling, der kæmpede side om side med briterne mod tyskerne i Nordafrika og senere i Italien.  [britisk soldat]

Jochanan (bror eller fætter?) og Chanan følges som soldater.

1945 forlader Chanan og Jochanan hæren i Italien og tager til Berlin for at lede efter forældrene.
De er forsvundne og bliver aldrig fundet i live.

Civilt liv i Palæstina 1946-48

Deltagelse i Uafhængighedskrigen 1948 i en gruppe fra Segera.
dræbtes ved et slag ved Tabor.
Ligger begravet i Afula.


supplerende litteratur om de jødiske landbrugselever

Knud Haugaards  mangeårig udforskning af chaluzim på Østfyn (Nyborg Politikreds)
Knud fungerede som arkivar på Nyborg Byarkiv
Jørgen Hæstrup: Dengang i Danmark. Jødisk Ungdom på træk 1932 - 1945 (1982)
Hachsharah i Danmark 50 år efter. Levnedsbeskrivelser.
Festskrift udgivet af tidligere Chaluzim i Danmark, København 1989.
Anders Mose Poulsens artikler  i Fyns Stiftstidende  6. juni, 14.juni, 18.juni  2002   
Manden der undslap; Den jødiske dreng i Killerup; Ringen sluttet

En tysk netside om Chalutz-bevægelsen i Brandenburg: forge.fh-potsdam.de  


artiklen er redigeret af  Elias Ole Tetens Lund