Undervisning om Holocaust
og jødisk historie i gymnasiet

af Elias Ole Tetens Lund

 

foredrag for
Netværk for Nazisme- og Holocauststudier

fredag d. 19. maj 2017

 

www.kotel.dk/holocaust

 
  1. Skitse til et foredrag

  2. Billedkunst

  3. Undervisning om Holocaust og jødisk historie

  4. Jødiske filosoffer

  5. Statsadvokat - et fragment

  6. For og imod Israel

  7. Dansk-Israelsk Selskab for Fyn 

 

           31-12-2017